kslogo

Kamilla Sokolowski
KS Kosmetiksalon
Antwerpener str 6
13353 Berlin

Kontakt

tel.: 01634393622
E-mail: kskosmetiksalon@gmail.com

Numer podatkowy: DE 348192367

Dane kontaktowe:
Adres: Antwerpener str. 6
Telefon: +49 0163 4393622
E-mail: kskosmetiksalon@gmail.com
Numer identyfikacyjny podatku od sprzedaży:

DE 348192367

Osoba odpowiedzialna / Odpowiedzialna za teksty dziennikarsko-edytorskie:

Kamilla Sokołowski

Przepisy zawodowe:
Imię i nazwisko: Kamilla Sokołowski
Tytuł pracy: Kosmetyczka / Kosmetikerin
nagrodzony w Berlinie
Regulacje zawodowe: Regulacje dotyczące rzemiosła

Właściwy organ nadzoru: Gewerbeamt Berlin
Platforma Komisji UE do rozwiązywania sporów online:

www.ec.europa.eu/consumers/odr

Polityka prywatności

Jesteśmy świadomi, że Twoja prywatność jest dla Ciebie ważna podczas korzystania z naszej strony internetowej. Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony Twoich danych osobowych. Dlatego chcemy, abyś wiedział, kiedy przechowujemy jakie dane i jak je wykorzystujemy. Za pomocą niniejszej deklaracji ochrony danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o naszych środkach ochrony danych.

Gromadzenie danych osobowych
W dalszej części informujemy o zbieraniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które mogą być bezpośrednio lub pośrednio powiązane z Państwem osobiście, np. imię i nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika.
Przetwarzamy dane zgodnie z DS-GVO Art. 6 ust. 1 lit. a) b) c) f). Oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy została udzielona zgoda (lit. a), w zakresie niezbędnym do realizacji umowy lub środków przedumownych (lit. b), jesteśmy do tego prawnie zobowiązani (lit. c) lub mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu (lit. f). Odpowiednia podstawa prawna zostanie podana w każdym indywidualnym przypadku.
Gdy skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, podane przez Ciebie dane (adres e-mail, imię i nazwisko oraz ewentualnie numer telefonu) będą przez nas przechowywane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania. Dane powstałe w tym kontekście usuwamy po ustaniu celu zapytania. W zależności od rodzaju zapytania zbieramy te dane za Państwa wyraźną zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO, w celu przetwarzania i realizacji umowy lub środków przedumownych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) DS-GVO lub w przypadku uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Prawnie uzasadnionym interesem jest tutaj odpowiadanie na zapytania oraz dostarczanie informacji o naszych produktach i usługach.
W przypadku wyłącznie informacyjnego korzystania ze strony internetowej, tj. gdy nie dokonujesz rejestracji lub w inny sposób nie przekazujesz nam informacji, zbierane są jedynie dane, które Twoja przeglądarka przekazuje do używanego przez nas serwera. Jeśli chcą Państwo oglądać naszą stronę internetową, gromadzone są następujące dane, które są technicznie niezbędne do tego, abyśmy mogli wyświetlić Państwu naszą stronę internetową oraz zapewnić jej stabilność i bezpieczeństwo. Przekazywanie jest zautomatyzowane przez przeglądarkę i jest nieodłącznym elementem korzystania z Internetu. (Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO):

Adres IP
Data i godzina złożenia wniosku
Różnica między strefą czasową a Greenwich Mean Time (GMT)
Treść wniosku (konkretna strona)
Status dostępu/kod statusu protokołu HTTP
Ilość danych przesyłanych w każdym przypadku
Strona internetowa, z której pochodzi zapytanie
Przeglądarka
System operacyjny i jego interfejs
Język i wersja oprogramowania przeglądarki.
Odpowiedzialny

W nadruku proszę znaleźć osobę odpowiedzialną zgodnie z art. 4 nr 7 rozporządzenia UE o ochronie danych (DS-GVO).

Cel użycia

Zebrane od Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać wyłącznie w celu dostarczenia Państwu żądanych produktów lub usług lub w innych celach, na które wyrazili Państwo zgodę, chyba że prawo wymaga inaczej.

Prawa osób, których dane dotyczą

Masz następujące prawa w stosunku do nas w zakresie danych osobowych dotyczących Ciebie:

Prawo dostępu,
prawo do sprostowania lub usunięcia danych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
prawo do przenoszenia danych.

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych.

Prawo do odwołania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych, możesz ją w każdej chwili odwołać. Takie odwołanie będzie miało wpływ na dopuszczalność przetwarzania Twoich danych osobowych po tym, jak je nam wyraziłeś

Przechowywanie danych

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych i przed- i poumownych. Nie ma to wpływu na Twoje prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto nie wpływa to na nasze prawo do dalszego przechowywania danych z prawnie uzasadnionych powodów (art. 6 ust. 1 lit. c DS-GVO) lub gdy istnieje uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. b DS-GVO). Prawnie uzasadnione interesy obejmują w szczególności rozpatrywanie i dochodzenie roszczeń odszkodowawczych i innych.
Pliki dziennika, które są wymagane dla stabilności i bezpieczeństwa systemu są automatycznie usuwane po czterech dniach.

Stosowanie plików cookie

Oprócz danych wymienionych powyżej, podczas korzystania z naszej strony internetowej na Państwa komputerze zapisywane są pliki cookies. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na dysku twardym w odniesieniu do używanej przeglądarki i które dostarczają stronie ustawiającej plik cookie (w tym przypadku nam) pewnych informacji. Pliki cookie nie mogą wykonywać programów ani przenosić wirusów na komputer użytkownika. Służą one temu, aby oferta internetowa jako całość była bardziej przyjazna i skuteczna.

Ta strona internetowa wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies, których zakres i funkcjonalność wyjaśniono poniżej:
Transient cookies (patrz b)
Trwałe pliki cookie (patrz c).
Przejściowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Należą do nich w szczególności sesyjne pliki cookies. Zapisują one tzw. ID sesji, dzięki któremu różne żądania przeglądarki mogą być przyporządkowane do wspólnej sesji. Dzięki temu Twój komputer może zostać rozpoznany, gdy wrócisz na naszą stronę. Pliki cookie sesji są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.
Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu, który może być różny w zależności od pliku cookie. W każdej chwili możesz usunąć pliki cookies w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki.
Użytkownik może skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie z własnymi preferencjami i np. odmówić akceptacji plików cookie stron trzecich lub wszystkich plików cookie. Należy pamiętać, że korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony może nie być możliwe.
Bezpieczeństwo

 Kamilla Sokolowski Strona: Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić udostępnione przez Państwa dane przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych. W przypadku gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, informacje są przekazywane w formie zaszyfrowanej, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu danych przez osoby trzecie. Nasze środki bezpieczeństwa są stale weryfikowane zgodnie z rozwojem technologicznym.

Adaptacje

Stały rozwój Internetu sprawia, że konieczne jest okresowe dostosowywanie naszego oświadczenia o ochronie danych. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania odpowiednich zmian w dowolnym czasie.

Statystyki użytkowania

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej anonimowo zapisujemy sposób, w jaki odwiedzający trafili na naszą stronę oraz ilu użytkowników ją wywołało. (Wyszukiwarka, linkowanie, bezpośrednie wejście lub środki reklamowe) Dane te nie są wykorzystywane do identyfikacji poszczególnych odwiedzających, lecz wyłącznie do przekazywania wartości ilościowych. Statystyki nie mogą być wykorzystywane do śledzenia Twojego zachowania na innych stronach internetowych. Dane te nie będą łączone z innymi serwisami. Jeśli wyłączyłeś w swojej przeglądarce ustawianie plików cookies, Twoje wizyty nie będą rejestrowane. W przeciwnym razie te pliki cookie są automatycznie usuwane po siedmiu dniach.

Treści osób trzecich na stronie internetowej

Nasza strona internetowa integruje treści pochodzące od innych dostawców. Mogą to być elementy czysto treściowe (np. newsy, wiadomości), ale także widżety (funkcje takie jak systemy rezerwacyjne) czy np. czcionki i biblioteki techniczne. Dotyczy to również czcionek Google Fonts. Ze względów technicznych odbywa się to poprzez ładowanie tych treści z innych serwerów przez przeglądarkę. W tym kontekście przekazywane jest IP aktualnie używane przez Państwa przeglądarkę oraz przeglądarka używana przez system żądający. Prosimy o zapoznanie się w tym zakresie z odpowiednimi oświadczeniami o ochronie danych dostawców zewnętrznych.

Planowanie trasy

Na naszej stronie internetowej używamy Bing Maps firmy Microsoft, aby zapewnić Ci interaktywny planer trasy. Korzystając z tej usługi, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z warunkami korzystania z Bing Maps (https://www.microsoft.com/en-us/maps/product/terms).
Jeśli korzystasz z mapy, np. klikając na wymienione tam nasze lokalizacje, nie zbieramy od Ciebie żadnych danych. Jednakże Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA może gromadzić dane osobowe lub umożliwiające identyfikację za pośrednictwem BING Maps. Nie mamy wpływu na to, jakie dane Microsoft zbiera za pomocą BING Maps, ani na to, jak Microsoft przetwarza i ocenia te dane. W związku z tym należy zapoznać się z Warunkami korzystania z Map BING, dostępnymi pod adresem https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/ (kliknij tam sekcję BING).

Procedura składania skarg za pośrednictwem internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR)

Nie mamy ochoty ani obowiązku uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przed polubownym sądem konsumenckim.

Kamilla Sokolowski
KS Kosmetiksalon
Antwerpener str 6
13353 Berlin

Kontakt

tel.: 01634393622
E-mail: kskosmetiksalon@gmail.com

Numer podatkowy: DE 348192367

Dane kontaktowe:
Adres: Antwerpener str. 6
Telefon: +49 0163 4393622
E-mail: kskosmetiksalon@gmail.com
Numer identyfikacyjny podatku od sprzedaży:

DE 348192367

Osoba odpowiedzialna / Odpowiedzialna za teksty dziennikarsko-edytorskie:

Kamilla Sokołowski

Przepisy zawodowe:
Imię i nazwisko: Kamilla Sokołowski
Tytuł pracy: Kosmetyczka / Kosmetikerin
nagrodzony w Berlinie
Regulacje zawodowe: Regulacje dotyczące rzemiosła

Właściwy organ nadzoru: Gewerbeamt Berlin
Platforma Komisji UE do rozwiązywania sporów online:

www.ec.europa.eu/consumers/odr

Polityka prywatności

Jesteśmy świadomi, że Twoja prywatność jest dla Ciebie ważna podczas korzystania z naszej strony internetowej. Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony Twoich danych osobowych. Dlatego chcemy, abyś wiedział, kiedy przechowujemy jakie dane i jak je wykorzystujemy. Za pomocą niniejszej deklaracji ochrony danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o naszych środkach ochrony danych.

Gromadzenie danych osobowych
W dalszej części informujemy o zbieraniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które mogą być bezpośrednio lub pośrednio powiązane z Państwem osobiście, np. imię i nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika.
Przetwarzamy dane zgodnie z DS-GVO Art. 6 ust. 1 lit. a) b) c) f). Oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy została udzielona zgoda (lit. a), w zakresie niezbędnym do realizacji umowy lub środków przedumownych (lit. b), jesteśmy do tego prawnie zobowiązani (lit. c) lub mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu (lit. f). Odpowiednia podstawa prawna zostanie podana w każdym indywidualnym przypadku.
Gdy skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, podane przez Ciebie dane (adres e-mail, imię i nazwisko oraz ewentualnie numer telefonu) będą przez nas przechowywane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania. Dane powstałe w tym kontekście usuwamy po ustaniu celu zapytania. W zależności od rodzaju zapytania zbieramy te dane za Państwa wyraźną zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO, w celu przetwarzania i realizacji umowy lub środków przedumownych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) DS-GVO lub w przypadku uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Prawnie uzasadnionym interesem jest tutaj odpowiadanie na zapytania oraz dostarczanie informacji o naszych produktach i usługach.
W przypadku wyłącznie informacyjnego korzystania ze strony internetowej, tj. gdy nie dokonujesz rejestracji lub w inny sposób nie przekazujesz nam informacji, zbierane są jedynie dane, które Twoja przeglądarka przekazuje do używanego przez nas serwera. Jeśli chcą Państwo oglądać naszą stronę internetową, gromadzone są następujące dane, które są technicznie niezbędne do tego, abyśmy mogli wyświetlić Państwu naszą stronę internetową oraz zapewnić jej stabilność i bezpieczeństwo. Przekazywanie jest zautomatyzowane przez przeglądarkę i jest nieodłącznym elementem korzystania z Internetu. (Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO):

Adres IP
Data i godzina złożenia wniosku
Różnica między strefą czasową a Greenwich Mean Time (GMT)
Treść wniosku (konkretna strona)
Status dostępu/kod statusu protokołu HTTP
Ilość danych przesyłanych w każdym przypadku
Strona internetowa, z której pochodzi zapytanie
Przeglądarka
System operacyjny i jego interfejs
Język i wersja oprogramowania przeglądarki.
Odpowiedzialny

W nadruku proszę znaleźć osobę odpowiedzialną zgodnie z art. 4 nr 7 rozporządzenia UE o ochronie danych (DS-GVO).

Cel użycia

Zebrane od Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać wyłącznie w celu dostarczenia Państwu żądanych produktów lub usług lub w innych celach, na które wyrazili Państwo zgodę, chyba że prawo wymaga inaczej.

Prawa osób, których dane dotyczą

Masz następujące prawa w stosunku do nas w zakresie danych osobowych dotyczących Ciebie:

Prawo dostępu,
prawo do sprostowania lub usunięcia danych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
prawo do przenoszenia danych.

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych.

Prawo do odwołania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych, możesz ją w każdej chwili odwołać. Takie odwołanie będzie miało wpływ na dopuszczalność przetwarzania Twoich danych osobowych po tym, jak je nam wyraziłeś

Przechowywanie danych

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych i przed- i poumownych. Nie ma to wpływu na Twoje prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto nie wpływa to na nasze prawo do dalszego przechowywania danych z prawnie uzasadnionych powodów (art. 6 ust. 1 lit. c DS-GVO) lub gdy istnieje uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. b DS-GVO). Prawnie uzasadnione interesy obejmują w szczególności rozpatrywanie i dochodzenie roszczeń odszkodowawczych i innych.
Pliki dziennika, które są wymagane dla stabilności i bezpieczeństwa systemu są automatycznie usuwane po czterech dniach.

Stosowanie plików cookie

Oprócz danych wymienionych powyżej, podczas korzystania z naszej strony internetowej na Państwa komputerze zapisywane są pliki cookies. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na dysku twardym w odniesieniu do używanej przeglądarki i które dostarczają stronie ustawiającej plik cookie (w tym przypadku nam) pewnych informacji. Pliki cookie nie mogą wykonywać programów ani przenosić wirusów na komputer użytkownika. Służą one temu, aby oferta internetowa jako całość była bardziej przyjazna i skuteczna.

Ta strona internetowa wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies, których zakres i funkcjonalność wyjaśniono poniżej:
Transient cookies (patrz b)
Trwałe pliki cookie (patrz c).
Przejściowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Należą do nich w szczególności sesyjne pliki cookies. Zapisują one tzw. ID sesji, dzięki któremu różne żądania przeglądarki mogą być przyporządkowane do wspólnej sesji. Dzięki temu Twój komputer może zostać rozpoznany, gdy wrócisz na naszą stronę. Pliki cookie sesji są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.
Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu, który może być różny w zależności od pliku cookie. W każdej chwili możesz usunąć pliki cookies w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki.
Użytkownik może skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie z własnymi preferencjami i np. odmówić akceptacji plików cookie stron trzecich lub wszystkich plików cookie. Należy pamiętać, że korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony może nie być możliwe.
Bezpieczeństwo

[12:36, 30.06.2022] Kamilla Sokolowski Strona: Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić udostępnione przez Państwa dane przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych. W przypadku gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, informacje są przekazywane w formie zaszyfrowanej, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu danych przez osoby trzecie. Nasze środki bezpieczeństwa są stale weryfikowane zgodnie z rozwojem technologicznym.

Adaptacje

Stały rozwój Internetu sprawia, że konieczne jest okresowe dostosowywanie naszego oświadczenia o ochronie danych. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania odpowiednich zmian w dowolnym czasie.

Statystyki użytkowania

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej anonimowo zapisujemy sposób, w jaki odwiedzający trafili na naszą stronę oraz ilu użytkowników ją wywołało. (Wyszukiwarka, linkowanie, bezpośrednie wejście lub środki reklamowe) Dane te nie są wykorzystywane do identyfikacji poszczególnych odwiedzających, lecz wyłącznie do przekazywania wartości ilościowych. Statystyki nie mogą być wykorzystywane do śledzenia Twojego zachowania na innych stronach internetowych. Dane te nie będą łączone z innymi serwisami. Jeśli wyłączyłeś w swojej przeglądarce ustawianie plików cookies, Twoje wizyty nie będą rejestrowane. W przeciwnym razie te pliki cookie są automatycznie usuwane po siedmiu dniach.

Treści osób trzecich na stronie internetowej

Nasza strona internetowa integruje treści pochodzące od innych dostawców. Mogą to być elementy czysto treściowe (np. newsy, wiadomości), ale także widżety (funkcje takie jak systemy rezerwacyjne) czy np. czcionki i biblioteki techniczne. Dotyczy to również czcionek Google Fonts. Ze względów technicznych odbywa się to poprzez ładowanie tych treści z innych serwerów przez przeglądarkę. W tym kontekście przekazywane jest IP aktualnie używane przez Państwa przeglądarkę oraz przeglądarka używana przez system żądający. Prosimy o zapoznanie się w tym zakresie z odpowiednimi oświadczeniami o ochronie danych dostawców zewnętrznych.

Planowanie trasy

Na naszej stronie internetowej używamy Bing Maps firmy Microsoft, aby zapewnić Ci interaktywny planer trasy. Korzystając z tej usługi, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z warunkami korzystania z Bing Maps (https://www.microsoft.com/en-us/maps/product/terms).
Jeśli korzystasz z mapy, np. klikając na wymienione tam nasze lokalizacje, nie zbieramy od Ciebie żadnych danych. Jednakże Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA może gromadzić dane osobowe lub umożliwiające identyfikację za pośrednictwem BING Maps. Nie mamy wpływu na to, jakie dane Microsoft zbiera za pomocą BING Maps, ani na to, jak Microsoft przetwarza i ocenia te dane. W związku z tym należy zapoznać się z Warunkami korzystania z Map BING, dostępnymi pod adresem https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/ (kliknij tam sekcję BING).

Procedura składania skarg za pośrednictwem internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR)

Nie mamy ochoty ani obowiązku uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przed polubownym sądem konsumenckim.

× Wie kann ich dir helfen?